N.F.P.A.

Norsk Forening for Posturologi og Auriculomedisin


Øreakupunktur eller Auriculoterapi ble utviklet av Dr. Paul Nogier i 1951. Auriculomedisin utviklet han i 1966 og jobbet med den fram til sin død i 1996.
Auriculoterapi\Auriculomedisin er fag ved legestudiet ved 7 av Frankrikes universiteter, og hver 6 franske lege jobber med Auriculomedisin.  I Norge er vi en liten gruppe som jobber med Fransk øreakupunktur, de aller fleste jobber med Kinesisk øreakupunktur.
Det som er litt spesielt er at også kineserene lærte av Nogier: I 1956 skrev Nogier sin første artikkel, den havnet via omveier iKina.  De begynte å forske på øreakupunktur etter sin egen filosofi og utviklet etterhvert sin egen variant. WHO prøvde på begynnelen av 90-tallet å forene disse to behandlingsformene via flere store kongresser, men ble kun enige om 43 punkter I øret. I Frankrike dreier øreakupunktur seg om nevrologi, da det er vitenskapelig kartlagt nervebaner mellom øret og hjernestammen. I tillegg har Fransk øreakupunktur blitt utviklet videre til det vi dag kaller Auriculomedisin eller det nyeste navnet ; INDIVIDUELL ØREAKUPUNKTUR. Dette pga. at det ikke eksisterer behandlingsresepter i Auriculomedisin, behandlingen varierer fra pasient til pasient