N.F.P.A.

Norsk Forening for Posturologi og Auriculomedisin

Denne siden vil inneholde kontaktinformasjon til alle godkjente Posturologer i Norge

Olav Ramstad - Klinikk Askim, Helsehaven Trondhjem Medisinske - Fjordgata 12 7012 TRONDHEIM - 98645612 - www.olavramstad.com
Håvard Kristiansen - Kristiansen Fysioterapi - SANDEFJORD - 93264902
Rolf Bærland - Loesmoen Fysioterapi - HOKKSUND- 92246886
Vestlandske Ortopediske Institutt - BERGEN - 55230098 - www.voi.no
Mary Huh - BERGEN - 99530110

STYRET I NFPA:


* Anne Kaas Iversen Leder. Mail: anne@aki-akupunktur.no Mobil: 95 16 17 19 Oslo
* Olav Ramstad Ansv. Hjemmeside. Mail: olav@tromed.no Mobil: 98 64 56 12 Trondhjem
* Einar Berntsen Mail: eina-be@online.no Mobil: 90 51 75 55 Drammen
* Karin Uv Mail: kauv@online.no Mobil: 90 55 70 70 Oslo
* Hans-Olaf Olsen Mail: hans-oo@online.no Mobil: 93 05 71 05 Bergen