N.F.P.A.

Norsk Forening for Posturologi og Auriculomedisin
img003


Øyet er en av hovedsensorene til det Tonisk Posturologiske System ( TPS ). Perifer synet og øyemusklene gir kontinuerlig meldinger til TPS om øyets stilling i kraniet.
 Det er TPS som stabiliserer synet når vi f.eks. løper og hodet beveger seg . Prøv å lese samtidig som  du beveger ett blad fra side til side og etterpå  holder du bladet i ro men beveger hodet fra side til side. Når du beveger hodet er det TPS som stabiliserer synet.
Stramming i øyets muskulatur blir av TPS oppfattet som om kroppen er i bevegelse, de toniske musklene i kroppen får beskjed om å stramme seg for å opprettholde balansen.
Eks: når du ser mot høyre ( uten å snu på hodet ) strammer du musklene i begge øyne. TPS har lært seg at dette betyr at kroppen sannsyligvis vil snu seg mot høyre, så TPS gir musklene beskjed om å være klar til bevegelse mot høyre - så du vil være i stand til å snu deg mot høyre uten å miste balansen.
Hvis du går med en konstant spenning i f.eks høyre øyemuskulatur, vil høyre øye gi beskjed om at kroppen skal gjøre seg klar til å snu seg mot høyre, men derimot venstre øyet som ikke har muskelspenning, vil gi beskjed om at kroppen skal bevege seg rett fram. Resultatet er at TPS får motstridende informasjon og prøver å gjøre så godt det kan og det ender opp med muskulære spenninger som gir seg utslag i skjevheter og roteringer i kroppen.
NB! briller kan være feilsentrert i forhold til øyet og  tvinger øyet i feil posisjon - resultatet er skjevheter i kroppen.
Når du sover om natten er øynene lukket og musklene avslappet, så plagene dukker opp på dagtid og ofte utover dagen etter som øynene blir slitne.

Spenning i øyemuskulatur kan føre til både
skjevheter og roteringer i bekken, det kan også føre til feilstillinger i nakken. Tenk på mulige øyeproblemer hvis dine hode, nakke, rygg smerter kommer etter du har stått opp, og kan ha en tendens til å øke utover dagen.

Hodepine har en tendens til å være ensidig og ofte skifte side.

Lokale plager i øyne: smerter bak øynene, røde , sårhet, renner av øynene, får ubehag av data eller tv, har problemer med å fokusere synet, problemer med vannrette og loddrette striper f.eks: blir forstyrret av skjorte med striper.

Kognitive problemer: Får forstyrrelse mellom fornemmelsen av sin egen kropp i forhold til omverdenen, dette kan føre til depresjon. Årsaken er at når kroppen sliter med å orientere seg I rommet, vil vedkommende også begynne å slite med seg selv. Uvikler problemer med å diferensiere visuelle opplysninger, så vedkommende vil automatisk prøve å forminske sensoriske input og trekker seg langsomt vekk fra den aktive verdenen og utvikler gradvis depresjonsplager. Konsentrasjonsproblemer, lærevansker.

Dysleksi: 80% har problem med øyemuskulatur.

Balanseproblemer\svimmelhet. såkalt
nautisk vertigo.

Ved observasjon vil en ofte se at mange har hodet litt på skrå, dette er ett klart tegn på spenning i øyemuskulatur. Hjernen vil ha synsbilder i rett vinkel og pga. strammingen i øyemusklene, må kroppen forandre vinkelen på hodet.