N.F.P.A.

Norsk Forening for Posturologi og Auriculomedisin


Test deg selv om du har spenning i øyemuskulatur

  
  
ROMBERGS POSTUROLOGISKE TEST:     
 Hold begge armene rett ut framfor deg med pekefingrene pekende rett fram. La pekefingrene peke mot hvert sitt faste punkt f.eks to holdepunkter på veggen ( men ikke i kontakt med punktet ).
 Lukk begge øynene og tell langsomt til 20, åpne så øynene og se om du har rotert bort fra holdepunktene.
Hvis du har rotert har du spenning i ene øyets muskulatur.PS. en Posturolog ser på flere ting under testen ikke bare rotering.